Diwrnod Ffair Borth - Tony Ac Aloma - Tipyn O Gân

28.05.2020
1 min read

About the author

Faenos

View all posts

8 Comments

  • F R I D G E Are you as excited as I am to be back in school? I love summer break, but it’s so exciting to go back to school where I get to see my friends every day and learn new things. Like this year I.
  • Fl o r a an d Fa u n a Pack • 55 Designs Note: Some designs in this collection were created using unique special stitches and/or techniques. To preserve design integrity when rescaling or rotating designs in your software, always rescale or rotate designs using the handles directly on-screen.
  • View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of Tipyn O Gân on Discogs.
  • Cafwyd eitemau gan Aled ac Aelwyd CF1, a daeth popeth at eu gilydd yn hynod pan ymunodd y Côr ac Aled i ganu'r gân “Er Mwyn Yfory”. Diolch arbennig iawn i'r Cymro Tony Davies a'i wraig, Wendy am edrych ar ein hôl mor dda ac am ddangos gymaint o'r wlad i ni mewn cyfnod byr o amser. Bydd Aled hefyd yn cael cyfle i drafeilio tipyn o.
  • O amgylch hon fe dyf y lili ac ambell sbrigyn o rosmari. 3. Ar lan y môr mae cerrig gleision, ar lan y môr mae blodau'r meibion Ar lan y môr mae pob rhinwedde. ar lan y môr mae 'nghariad inne. 4. Mor hardd yw’r haul yn codi’r bore, Mor hardd yw’r enfys aml ei liwiau Mor hardd yw natur ym Mehefin, Ond harddach fyth yw wyneb Elin.
  • redeg gan wirfoddolwyr ac roedd yn barod iawn i gynnig ei wasanaeth. Mae pâr o’r Borth wedi ymddeol yn ddiweddar ar bod yn ofalwyr maeth i Cyngor Sir Ceredigion am 20 mlynedd. Symudodd Pat a Tony New i’r Borth o Wolverhampton yn , lle buont hefyd yn ofalwyr maeth am dros 20 mlynedd, ac roedd Tony hefyd yn eistedd ar y Panel Gofalwyr lleol.
  • For instructions on how to view additional school calendars and customize your calendar view click here.
  • BBC CYMRU'R BYD - Yr unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru yn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *